Vervoervoorzieningen

Om de mogelijkheden te bespreken voor een vervoersvoorziening kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze Wmo-adviseurs.

Let op: Vanaf 1 januari 2022 geldt een lager reisbudget bij Omnibuzz.


Afspraak maken

Voor het gesprek moet u een afspraak maken. Het gesprek kan telefonisch, in het gemeentekantoor of bij u thuis worden gepland. Als u dat prettig vindt kan een mantelzorger of vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld een familielid) ter ondersteuning bij dit gesprek aanwezig zijn. Samen met u wordt gezocht naar ondersteuning die aansluit bij uw situatie.

Wij ondersteunen mensen die niet zelfstandig kunnen reizen in vrije tijd, bijvoorbeeld naar de supermarkt, familie, of naar een sportclub. Er zijn verschillende voorzieningen onder andere: