Riool aansluiting en verstopt riool

Is uw riool verstopt? Dan moet u zelf een loodgieter of ontstoppingsbedrijf bellen. Zit de verstopping buiten uw erf ? Dan kunt u dit bij ons melden.

Verstopping melden

U kunt uw verstopping doorgeven via Meldingen doorgeven. Bij spoed kunt u de melding telefonisch doorgeven via 14 043 (24 uur). Wij schakelen een ontstoppingsbedrijf in om het probleem op te lossen.

De medewerker van het ontstoppingsbedrijf heeft het formulier 'Werkzaamheden op kosten van ongelijk' bij zich. Voordat het bedrijf aan de slag gaat, moet u het formulier ondertekenen.

Oorzaak verstopping

Is de oorzaak van de verstopping een gebrek aan het riool op gemeentelijk terrein? Dan betalen wij de kosten. Zit het gebrek op uw terrein, of is geen duidelijke oorzaak te zien? Dan zijn de kosten voor u. Heeft u zelf al een bedrijf ingeschakeld en ligt de oorzaak aantoonbaar op gemeentelijk terrein? Dan kunt u ons vragen de gemaakte kosten te vergoeden. Ga hiervoor naar Meldingen doorgeven.

Kosten bij ontstoppen

Als de verstopping wordt veroorzaakt door een voorwerp in het riool, door verkeerd gebruik of vuil in de huisaansluiting, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Eigenlijk is het heel simpel: urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Alle andere zaken niet. Meer weten? Kijk op www.nietinhetriool.nl.

Rioolaansluitingvergunning

Wanneer u een nieuwe (tijdelijke) aansluiting op de riolering wilt realiseren, of een bestaande aansluiting wilt wijzigen, dan kunt hiervoor een online aanvraag indienen (met DigiD of eHerkenning).

Binnen 6 tot 8 weken na ontvangst wordt uw aanvraag beoordeeld. Voor het behandelen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht. Moeten er ook fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd? Dan ontvangt u hiervoor een aparte inschatting van de kosten. Voor de aanleg van een nieuwe aansluiting berekenen wij de daadwerkelijke kosten. 

Hemelwater

Hemelwater is een ander woord voor regenwater. Sinds 1 januari 2022 is de hemel- en grondwaterverordening Maastricht 2022 van kracht. In deze verordening hebben we regels gesteld aan het vasthouden en bergen van hemelwater op eigen terrein. De regels richten zich op nieuwbouw en bijbouw groter dan 100 m2. Via dit stroomschema kunt u zien welke regels voor u gelden. 

 • Vraag vrienden en bekenden met welke loodgieter of ontstoppingsbedrijf zij goede ervaringen hebben opgedaan. Of kies voor een lid van de branchevereniging Techniek Nederland.

  Ontbreekt de tijd en heeft u direct hulp van een loodgieter nodig? Maak dan gebruik van een zoekmachine en kies voor de kleinere lokale loodgieters die tevoorschijn komen als u naar beneden scrollt, niet voor de loodgieters die als eerste verschijnen. Check de website van de Consumentenbond voor meer tips.

  Heeft u te maken gehad met een onbetrouwbaar loodgieters-/ontstoppingsbedrijf? Doe dan altijd aangifte bij de politie!

 • We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige regen. Dit zorgt voor watertekorten in droge tijden en wateroverlast bij forse regenbuien. Bij veel regen kunnen straten blank staan, kelders onderlopen en rioolwater vuil worden. Samen met omliggende gemeenten en waterorganisaties nemen we maatregelen om overlast te voorkomen. Maar alleen met uw hulp kunnen we echt verschil maken. Met eenvoudige middelen maakt u uw tuin waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.   

 • Het riool is vooral bedoeld voor de afvoer van vuil water en regenwater dat valt bij een normale bui. Bij zware regenbuien valt zoveel water dat het niet meer in het riool past. Het teveel aan water zoekt dan een weg in de openbare ruimte en wordt vastgehouden op straat, stoep en in het openbare groen. Na de bui trekt het water langzaam weg en zijn straten, stoepen en groen binnen een paar uur weer droog. 

  Blijft het water langer staan? Dan is waarschijnlijk een kolk verstopt. Kolken zijn de roosterputten langs de straat en stoep of midden op pleinen. Ziet u dat er bladeren op de kolk liggen? Haal deze er dan af, zodat het water weer de kolk in stroomt. Loopt het water nog steeds niet weg? Maak dan een melding via de MijnGemeente app of Meldingen doorgeven. Of bel naar 14 043. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. 

 • Wateroverlast in uw kelder of kruipruimte kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld grondwater dat via de kelder of kruipruimte binnenkomt. Of u heeft een lekkende water- of rioolleiding. 

  Bij wateroverlast in huis is het belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het droog houden van een ondergrondse ruimte, zoals de kelder of kruipruimte. 

  Grondwater

  Kruipruimtes en kelders hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes ligt een zandvloer. Water kan dan vrij naar binnen stromen als het lange tijd regent of als grondwater omhoog komt. Het trekt vanzelf weer weg. Zorg wel altijd voor een goede ventilatie in kelder of kruipruimte. En controleer altijd of er geen lek is in de waterleiding of de huisaansluiting van het riool. 

  Ook mergelkelders zijn meestal niet waterdicht. Heeft u vocht in een mergelkelder? Zorg dan voor een goede ventilatie. Blijft de overlast aanhouden? Laat u dan adviseren door een expert. Ga niet zomaar de binnenkant van een mergelwand waterdicht afwerken. Want dan kan mergel niet meer ademen en kan schade aan de fundering van uw huis ontstaan. 

  Rioolwater in huis

  Wateroverlast in de kelder of kruipruimte kan ook ontstaan door een aansluitpunt dat lager ligt dan de straat en rechtstreeks is aangesloten op het gemeentelijk riool of een huisriool waarop ook regenwater is aangesloten. Denk hierbij aan een doucheputje, wc, wasmachineaansluiting of regenwaterputje. 

  Wanneer het hard regent, komt het gemeentelijk riool en uw eigen huisaansluiting vol te staan met regenwater. Heeft u buiten uw huis geen regenwaterputje waarin het regenwater kan wegstromen? Dan stijgt het waterniveau in de rioolleidingen in uw huis. Het laagste aansluitpunt is dan de plaats waar het rioolwater een weg naar buiten zoekt. 

  De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor een goede aanleg van het riool binnenshuis en het nemen van de juiste maatregelen om terugstromen via aansluitpunten te voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een pomp of terugslagklep. Een loodgieter kan het riool in uw woning controleren en adviseren in mogelijke oplossingen. 

  Water van buitenaf

  Meestal bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om wateroverlast in en om uw huis te voorkomen. U zorgt er zelf voor dat uw kelder of kruipruimte droog blijft en dat u wateroverlast in uw tuin voorkomt. Denk hierbij aan het aanleggen van een goede afwatering voor het terras. Of aan het ophogen van de tuin om te voorkomen dat regenwater naar uw huis stroomt. Komt het regenwater van buiten uw eigen perceelsgrens, dus uit de openbare ruimte? Dan is de gemeente in veel gevallen verantwoordelijk. 

  Wateroverlast kunt u melden via de MijnGemeente app of via Meldingen doorgeven. Of door te bellen naar 14 043. Als mensen in gevaar zijn of in gevaar dreigen te komen door wateroverlast, bel dan 112. 

 • Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater (riool), neerslag (regen, sneeuw) en hebben we een grondwaterzorgplicht. Hiervoor beheren we onder andere een stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen, maar ook de Maas, beken, vijvers en nog veel meer. Dat alles samen noemen we het stedelijk watersysteem. Onderhoud vindt het hele jaar door plaats. Zo zorgen we ervoor dat het stedelijk watersysteem steeds in goede staat is. 

  Kolken reinigen

  Kolken zijn de roosterputten langs de straat en stoep of midden op pleinen die ervoor dat regenwater goed wegstroomt en we onze voeten drooghouden. In de loop van een jaar vangen de kolken heel wat (straat)vuil op. Om ervoor te zorgen dat het regenwater goed wegstroomt, laten we alle kolken schoonmaken door Firma Rions.

  • Alle 26.000 kolken worden 1x per jaar (tussen april en juli) schoongemaakt
  • In november extra schoonmaakbeurt voor alle kolken binnen de singels en op wateroverlastlocaties. Die kolken vangen meer vuil. 
  Pompen en gemalen

  Water stroomt altijd van hoog naar laag. Als dat niet gaat, omdat het gebied vlak ligt, de afstand tot de zuivering te groot is of de Maas in de weg ligt, plaatsen we rioolgemalen met grote pompen. Die sturen het afvalwater onder hoge druk door persleidingen. Firma Xylem zorgt in opdracht van de gemeente dat alle systemen hun werk goed blijven doen en handelt alle storingen af. 

  Fonteinen

  De fonteinen in de openbare ruimte worden jaarlijks ingeschakeld in april en uitgeschakeld in oktober. Tijdens de periode dat de fonteinen aanstaan, controleert firma Xylem in opdracht van de gemeente Maastricht maandelijks de waterkwaliteit en voert waar nodig onderhoud uit aan de installaties. 

 • Ratten leven voornamelijk in ons riool. Hier vinden ze alles wat ze nodig hebben: water, voedsel en schuil- en nestplaatsen. Gaat het riool stuk of wordt het er te druk, dan gaan ratten buiten het riool op verkenning. Vinden ze een geschikt plekje met voedsel en schuilgelegenheid, dan graven ze daar een hol of bouwen ze een nestje. Heeft u last van ratten in huis, tuin of omgeving?  We zien graag dat u dat meldt. De gemeente kan u advies geven over het voorkomen en bestrijden van rattenoverlast. Lees meer op onze webpagina Plaagdieren of ongedierte.