Bestuur en beleid

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

gemeenteraad

College

Het college van burgemeester en wethouders voert de wensen van de raad uit. Het college vormt daarvoor het dagelijks bestuur en stuurt de ambtenaren van Maastricht aan.

college