Omgevingsvergunning voor het milieu

Als uw bedrijf schade veroorzaakt aan het milieu dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning of melding

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Soms volstaat een milieumelding bij de gemeente. U kunt dit checken via het Omgevingsloket online of tijdens het vooroverleg met een adviseur van de gemeente. U heeft meestal een vergunning nodig als uw bedrijf:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

Gevolgen voor de natuur

Als uw bedrijf nadelige gevolgen heeft voor de natuur dan moet u dit aangeven in uw vergunningsaanvraag. Het kan zijn dat u dan een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing moet aanvragen bij de provincie. Uw adviseur kan u precies uitleggen welke vergunning u nodig heeft.