Omgevingsvergunning voor opslag asbest

Heeft u een asbestverwerkingsbedrijf met tussenopslag of wilt u asbest opslaan dan moet u dit melden bij het Omgevingsloket.

Melden

U moet uw voornemen om asbest op te slaan eerst melden via het Omgevingsloket. Als u toestemming krijgt, dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Wilt u meer dan 50 ton asbest opslaan? Dan moet u een gewone omgevingsvergunning aanvragen.

Akkoord provincie

In sommige gevallen beslist de provincie over uw vergunning. Dit gebeurt als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Neem contact op met de provincie voor meer informatie.

 • U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is
  • u slaat het asbest in een container op
  • u verpakt het asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat
 • Meer informatie over kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2024

 • Houd rekening met een termijn van 26 tot 32 weken. De aanvraag en ontwerpvergunning worden na publicatie 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Na de inzagetermijn wordt de definitieve vergunning gepubliceerd en volgt er nog een inzagetermijn van 6 weken.

 • Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.