Maastricht van morgen: algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor Maastricht van morgen.

  • De persoonsgegevens die de inzender via het inschrijfformulier aan ons verstrekt gebruiken we alleen voor correspondentie over de activiteiten rondom Maastricht van morgen.
  • De persoonsgegevens van de inzender publiceren we niet op onze website en gebruiken we niet in andere communicatiemiddelen.
  • De inbreng publiceren we in de Stadsschets Maastricht 2040.
  • In de foto is geen vermelding van maker of een copyrightteken geplaatst.
  • De foto is in hoge resolutie.
  • De inzender geeft de gemeente Maastricht toestemming zijn foto’s kosteloos te gebruiken en te publiceren in eigen middelen. Gemeente Maastricht is naamsvermelding niet verplicht, maar streeft daar wel naar.
  • Op de foto’s staan personen onherkenbaar.
  • Stuur alleen foto's in die u zelf gemaakt heeft. Foto's van anderen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U heeft dan toestemming van de fotograaf nodig om de foto te uploaden. 
  • De ingevulde webformulieren bewaren we tot 3 maanden na afronding van het traject (naar verwachting begin 2022).