Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Klachten mogen niet gaan over besluiten of beleid van de gemeente of over onderhoud of overlast in de openbare ruimte. 

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u:

  • een klacht heeft over hoe door een medewerker, wethouder of onderdeel van de gemeente bent behandeld;
  • uw klacht niet gaat over besluit of beleid; 
  • uw klacht niet gaat over het onderhoud of overlast in de openbare ruimte. Deze klachten moet u melden via de MijnGemeente app;
  • uw klacht niet ouder is dan 1 jaar. Na 1 jaar zijn wij niet meer verplicht om uw klacht te onderzoeken.

Andere klachten

Klachten over beleid 

U kunt geen klacht indienen over gemeentelijk beleid. 

Klachten over de openbare ruimte

Klachten of meldingen in de openbare ruimte kunt u online doorgeven of via de MijnGemeente app. Kijk hiervoor op de pagina 'Melding doorgeven'. 

Bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Als u het niet eens bent met een gemeentelijke beslissing kijk dan op de pagina 'Bezwaar' hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Als u meent dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens verwerkt, of de verkeerde gegevens, en u er met de gemeente niet uitkomt, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

  • Binnen 14 weken ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. De maximale duur van de klachtenbehandeling is 14 weken, gerekend vanaf de datum waarop u uw klacht heeft ingediend tot en met de beantwoording. De basistermijn is 10 weken, maar wij kunnen deze termijn met 4 weken verlengen.  

    Niet tevreden

    Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.