Omgevingsvergunning, vooroverleg of principeverzoek

U kunt een vooroverleg aanvragen of principeverzoek indienen als u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit is niet verplicht. Het gesprek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning.

Zo werkt het

Een adviseur bekijkt of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen. Een vooroverleg en advies over de haalbaarheid is goedkoper dan een vergunning aanvragen.

U heeft het volgende nodig

Voor het aanvragen of indienen hiervan, heeft u het volgende nodig: 

 • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000)
 • plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
 • als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringen en foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
 • als het gaat om een monument of Maastricht Planologisch Erfgoed, dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren
 • Kosten

  De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de vergunning aanvraagt.

  Een bevestiging dat uw plannen binnen het bestemmingsplan passen kost € 71,25.

  Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een vooroverleg kost u 30% van de kosten voor de omgevingsvergunning. U betaalt extra als de welstandscommissie ook advies moet geven.

  Alle kosten vindt u in de tarieventabel.