Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf in de gemeente Maastricht overnemen of beginnen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Maar voordat u deze aanvraagt zijn er een aantal belangrijke zaken waar u aan moet voldoen. 

Voordat u een vergunning aanvraagt kunt u het beste een vooroverleg aanvragen met een casemanager horeca. Deze legt u uit wat u allemaal moet regelen en aan welke regels u moet voldoen.

Bestemmingsplan

U kunt alvast zelf nagaan of uw plan past in het bestemmingsplan. Dit kunt u doen door inzage te vragen in het bestemmingsplan. Voor het vestigen van een nieuw hotel of het uitbreiden ervan moet u aantonen dat dit minstens 15 tot 20 procent extra verblijfsgasten oplevert die anders niet in Maastricht zouden komen. Hoe doet u dat?

  • U dient een principeverzoek in. Wij toetsen vervolgens uw plan alvast op ruimtelijke ordening, welstand, verkeer, wonen en dergelijke.
  • Eerste toets positief? Dan kunt u de haalbaarheid van uw plannen uitwerken met behulp van het toetsingskader.
  • Beoordelen wij uw haalbaarheidsstudie positief? Dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

Hotel beginnen

Voor het vestigen van een nieuw hotel of een uitbreiding moet u de volgende procedure volgen. U dient een principeverzoek in. Wij toetsen uw plan op ruimtelijke ordening, welstand, verkeer, wonen en dergelijke, is het mogelijk om een hotel op de gewenste locatie te vestigen? En is er marktruimte beschikbaar voor het realiseren van nieuwe hotelkamers? Daarna kunt u de haalbaarheid van uw plannen uitwerken met behulp van het toetsingskader.

De marktruimte is in 2019 berekend door ZKA en is op dit moment zeer beperkt. Is er marktruimte en beoordelen wij uw haalbaarheidsstudie positief? Dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

Toetsingskader

Voor nieuwe initiatieven moet worden aangetoond dat het initiatief ten minste 15 tot 20 procent additionele vraag genereert (extra verblijfsgasten die anders niet naar Maastricht zouden komen). Dit toont u aan door het aanleveren van de haalbaarheidsstudie. Een haalbaarheidsstudie is verplicht voor vestiging van een nieuw hotel (met 8 kamers of meer); voor uitbreiding van een bestaand hotel (met 8 kamers of meer of vanaf 5 procent van het aantal kamers bij een hotel met meer dan 140 kamers). Bij vestiging van een nieuw hotel met minder dan 8 kamers, maar waarbij de woonfunctie verdwijnt, is eveneens een haalbaarheidsstudie vereist.

  • Team Ondernemen Maastricht staat voor u klaar.