Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf in de gemeente Maastricht overnemen of beginnen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Maar voordat u deze aanvraagt zijn er een aantal belangrijke zaken waar u aan moet voldoen. 

Voordat u een vergunning aanvraagt kunt u het beste een vooroverleg aanvragen met een Casemanager Horeca. Deze legt u uit wat u allemaal moet regelen en aan welke regels u moet voldoen.

Bestemmingsplan

U kunt alvast zelf nagaan of uw plan past in het bestemmingsplan. Dit kunt u doen door inzage te vragen in het bestemmingsplan. Voor het vestigen van een nieuwe horecaonderneming of het uitbreiden ervan moet u aantonen dat dit minstens 15 tot 20 procent extra verblijfsgasten oplevert die anders niet in Maastricht zouden komen. Hoe doet u dat?

 • U dient een principeverzoek in. Wij toetsen vervolgens uw plan alvast op ruimtelijke ordening, welstand, verkeer, wonen en dergelijke.
 • Eerste toets positief? Dan kunt u de haalbaarheid van uw plannen uitwerken met behulp van het toetsingskader.
 • Beoordelen wij uw haalbaarheidsstudie positief? Dan kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

Hotel beginnen

Voor het vestigen van een nieuw hotel of het uitbreiden van een bestaand hotel moet de haalbaarheid worden aangetoond met een haalbaarheidsstudie. Voor nieuwe initiatieven moet worden aangetoond dat het initiatief ten minste 15 tot 20 procent additionele vraag genereert (extra verblijfsgasten die anders niet naar Maastricht zouden komen). Deze percentages sluiten aan bij de praktijk en zijn gebaseerd op de vanaf 2009 in Maastricht gerealiseerde hotels en uitbreidingen. Het aangepaste toetsingskader voor uitbreiden of vestigen hotel maakt onderdeel uit van de vergunningsprocedure. 

 • Bedrijfscontactpunt

  Het bedrijfscontactpunt is een centraal aanspreekpunt voor (startende) ondernemers in Maastricht dat u kan helpen met

  • antwoord op uw vragen over bedrijfshuisvesting, vergunningen, bestemmingsplannen
  • advies
  • bemiddeling