Omgevingsvergunning, vooroverleg of principeverzoek

U kunt een vooroverleg aanvragen of een principeverzoek indienen als u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit is niet verplicht. Het vooroverleg is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. Bij een principeverzoek kijken we met u naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan. 

Vooroverleg

Een vooroverleg kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online. U stuurt uw globale verbouwingsplannen via het Omgevingsloket naar ons toe. Een adviseur van team Vergunnen Wabo neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Principeverzoek

Een principeverzoek kunt u hier online aanvragen. Of indienen via Omgevingsloket Online. Een principeverzoek heet ook wel een conceptaanvraag omgevingsvergunning. Een adviseur bekijkt of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen. En u ontvangt een advies over de haalbaarheid. Dit is voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. U bespaart immers de kosten van een eventuele aanpassing of een negatief besluit op uw aanvraag omgevingsvergunning. 

U heeft het volgende nodig

Voor het aanvragen of indienen hiervan, heeft u het volgende nodig: 

 • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000)
 • plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
 • als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringen en foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
 • als het gaat om een monument of Maastricht Planologisch Erfgoed, dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren
 • Tarieven 2021

  De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de vergunning aanvraagt.

  Een bevestiging dat uw plannen binnen het bestemmingsplan passen, kost € 168,20.

  Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een vooroverleg kost u 30% van de kosten voor de omgevingsvergunning. U betaalt extra als de welstandscommissie ook advies moet geven. Van deze kosten wordt 90% verrekend met uw aanvraag omgevingsvergunning.

  Alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2021.