Mediaonderzoek 2022

Hoeveel Maastrichtenaren zitten op social media? Wie kijken er naar TV Maastricht? Wat is het bereik van lokale dag-, en weekbladen? De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie is belangrijk want zo kunnen we gemeentelijke informatie laten meeliften op populaire kanalen, zodat we een maximaal bereik genereren. En we zien hoe onze eigen media het doen. 

Samengevat

In dit overvolle en versnipperde medialandschap is voor overheden het bereiken van inwoners een complexe zoektocht. Vandaar dat we middels een jaarlijks onderzoek een beeld vormen van het mediagebruik van Maastrichtenaren. De resultaten van 2022 bied ik u bij deze aan. De uitkomsten zijn bepalend voor onze communicatiestrategie. Wij proberen immers een hoog bereik te genereren. En dat lukt het best als we met een uitgekiende mediamix aansluiten bij de populairste kanalen. 

E-mail is nog altijd het populairste communicatiemiddel. 96% Van alle Maastrichtenaren beschikt over internet, 95% mailt minstens 1x per week. Zelfs in de oudste doelgroep (75+) is dat 79%. Die gegevens ondersteunen onze keuze om de wekelijkse e-mail nieuwsbrief het hart te laten vormen van onze gemeentelijke communicatie. 12.500 Inwoners zijn geabonneerd, tegen 11.500 vorig jaar.

Maastrichtenaren geven aan dat De Limburger hun actueelste en betrouwbaarste bron is voor Maastrichts nieuws. Van alle inwoners leest minimaal 36% 1 x per week de krant, 30% ziet 1L of L1. Daarna volgen VIA, TV Maastricht (beide 20%) en Wat is Loos in Mestreech (18%).

Maandelijks brengen we Maandcampagnes in een combinatie van verschillende media (online, papier, TV) die een dekking kent van 66% van de bevolking, nog los van social media. Deze Mediamix (klik hier voor  een voorbeeld)  bestaat uit e-mail (nieuwsbrief), een pagina in VIA, advertentie(s) in De Limburger, berichten in News in English en spotjes op RTV Maastricht en Wat is Loos in Mestreech. De best bereikte doelgroep wordt gevormd door ouderen: 94% van de 75-plussers bereiken we met 1 of meer van deze media. Het is een bekend landelijk fenomeen dat overheden de meeste moeite hebben met het bereiken van jongeren. We bereiken met onze Mediamix minimaal 44% (excl. social media). Speciale aandacht zal dit jaar dan ook uitgaan naar deze doelgroep.

Eerdere mediaonderzoeken