Omgevingsvergunning, vooroverleg of principeverzoek

aanvragen

Aanpak

Om uw vooroverleg schriftelijk aan te vragen hebt u nodig:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000)
  • plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
  • als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringenen foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
  • als het gaat om een monument of Maastricht Planologisch Erfgoed dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren

Beschrijving

U kunt een vooroverleg aanvragen als u een omgevingsvergunning nodig hebt. Het gesprek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken bijvoorbeeld ook met u naar de technische uitgangspunten van uw plan. Tijdens het gesprek verneemt u of uw plan kans maakt op een vergunning.

Het vooroverleg vraagt u aan door een principeverzoek in te dienen. Een adviseur bekijkt of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen. Een vooroverleg en advies over de haalbaarheid is goedkoper dan dat u een vergunning aanvraagt.

Voorwaarden

U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Een bevestiging dat uw plannen binnen het bestemmingsplan passen kost € 71,25.

Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een vooroverleg kost u 30% van de kosten voor de omgevingsvergunning. U betaalt extra als de welstandscommissie ook advies moet geven.

Alle kosten vindt u in de tarieventabel.