Verhuizen

Verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Maastricht of verhuist u binnen Maastricht? Dan kunt u uw verhuizing online doorgeven met DigiD. 

Verhuizing doorgeven: hier of in uw nieuwe gemeente?

U kunt uw verhuizing met DigiD aan ons doorgeven als u:

 • binnen Maastricht verhuist
 • vanuit een andere Nederlandse gemeente in Maastricht komt wonen

Verhuist u vanuit Maastricht naar een andere Nederlandse gemeente? Dan dient u daar uw verhuizing te melden. U wordt dan automatisch in Maastricht uitgeschreven.

Student?

Ben je student aan de Universiteit Maastricht (UM) of Zuyd Hogeschool en kom je vanuit het buitenland in Maastricht wonen? Schrijf je dan in bij de gemeente zodat je ook een Burgerservicenummer (BSN) krijgt.  

Hoe en wanneer verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing gratis doorgeven. Doe dit vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. De datum die u op uw aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas na 5 dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Geeft u een datum in de toekomst door? Houd er dan rekening mee dat de verwerking niet eerder start dan die dag.

U hoeft de verhuizing alleen door te geven aan de gemeente waar u gaat of blijft wonen. Komt u vanuit een andere gemeente in Maastricht wonen? Dan wordt u automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u woonde.

Let op: u ontvangt binnen 4 weken na de vermelde verhuisdatum een schriftelijke bevestiging van uw verhuizing op uw nieuwe adres.

Verhuizing doorgeven met DigiD mislukt?

Soms lukt het niet om uw verhuizing online met DigiD te melden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een codering op het nieuwe adres. U kunt uw verhuizing dan zonder DigiD melden (zie uitklapmenu onderaan deze pagina). Stuur dan wel een kopie huurcontract mee (volledig contract, ondertekend door u en verhuurder).

Video: hoe geeft u uw verhuizing door?

 • Verhuist u vanuit het buitenland naar Maastricht? Lees op de pagina (her)vestigen vanuit het buitenland wat u moet regelen als u hier komt wonen.

 • Verhuist u vanuit de gemeente Maastricht naar het buitenland? Ga naar de pagina verhuizen naar het buitenland voor meer informatie.

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders die samenwonen en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator als u onder curatele bent gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Heeft u een parkeervergunning? Dan moet u de vergunning opzeggen en eventueel een nieuwe parkeervergunning aanvragen. Zelfs als uw binnen uw huidige parkeersector verhuist. De aanvraag zal opnieuw getoetst worden.

  U kunt uw parkeervergunning maximaal 7 dagen voorafgaand aan de verhuizing opzeggen.

 • Hebt u een hond en verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de hondenbelasting. Meld uw verhuizing bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Verhuist u binnen Maastricht? Dan hoeft u dit niet te melden.

 • Vul het aangifteformulier in en onderteken het. Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. U kunt het ingevulde formulier en de kopie mailen naar post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl). Of per post sturen naar:

  Gemeente Maastricht GemeenteLoket
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht

  Let op: u ontvangt binnen 4 weken na de vermelde verhuisdatum een schriftelijke bevestiging van uw verhuizing op uw nieuwe adres.