Thuis aan de slag

Maastricht is van huis uit goed voor ondernemende mensen.

Werken vanuit huis heeft veel voordelen. Toestemming van de gemeente hangt helemaal af van de plannen die u heeft en het soort bedrijf dat u wilt beginnen. In Maastricht hebben we duidelijke regels voor beroepen en bedrijven aan huis. De belangrijkste regel voor werken vanuit huis is dat uw huis vooral uw woning blijft. Het grootste deel van uw huis moet woonruimte blijven, dus geen werkruimte worden.

Twee soorten bedrijfsactiviteiten

Er zijn veel verschillende bedrijfsactiviteiten die u vanuit huis kunt uitvoeren. Wij maken een verschil tussen 2 soorten:

 1. een beroep aan huis
 2. consumentverzorgende en/of ambachtelijke bedrijfsactiviteiten

Beroep aan huis

Hierbij moet u denken aan beroepen op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of een hiermee vergelijkbaar gebied. Daar heeft u meestal niet veel ruimte voor nodig, zodat uw woning vooral een woonruimte kan blijven. Verder hebben deze beroepen een uitstraling die prima past bij een woongebied. Als u de voorwaarden in het uitklapmenu onderaan deze pagina voldoet, heeft u geen ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Misschien heeft u wel andere vergunningen nodig of moet u een melding doorgeven. Doe de vergunningencheck via het digitale Omgevingsloket. Komt u er niet uit? Team Ondernemen Maastricht helpt u verder op weg.

Consumentverzorgende of ambachtelijke bedrijfsactiviteit

Bij consumentenverzorging gaat het om dienstverlening gericht op consumentverzorging, bijvoorbeeld een kapsalon of nagelstudio. Bij een ambachtelijke bedrijfsactiviteit gaat het om het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen, zoals een fotograaf of goudsmid. Ook hier geldt dat uw huis vooral uw woning blijft. Voor dit soort bedrijfsactiviteiten aan huis heeft u toestemming nodig van de gemeente. U kunt het beste eerst een principeverzoek indienen. Elke aanvraag is maatwerk. We kijken naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan. Bij een positief advies kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen. Bekijk in het uitklapmenu hieronder alvast de voorwaarden voor consumentverzorgende of ambachtelijke bedrijfsactiviteiten.

Vragen?

Heeft u vragen over werken aan huis? Of een andere vraag over ondernemen in Maastricht? Dan kunt u terecht bij Team Ondernemen Maastricht.

  1. Het grootste deel van uw huis (70%) moet woonruimte blijven, dus geen werkruimte worden. De werkruimte mag niet groter zijn dan 75 m2.
  2. Uw activiteit heeft geen nadelige invloed op het verkeer en veroorzaakt geen parkeeroverlast.
  3. U als bewoner(s) voert de activiteit zelf uit.
  4. U maakt geen gebruik van de openbare ruimte voor buitenopslag of activiteiten. Laden en lossen mag wel.
  5. Als u wilt verbouwen of reclame wilt aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.
  6. Detailhandel mag niet. Bij verkoop van artikelen via internet, ontvangt u geen klanten aan huis. De levering van producten vindt plaats via post, koerierdiensten of met eigen vervoer.
  7. Woont u in een huurwoning? Dan heeft u toestemming nodig van de verhuurder.
  1. U heeft toestemming van de gemeente voor het uitoefenen van deze bedrijfsactiviteit in uw woning. Als u in een huurwoning woont heeft u ook toestemming nodig van de verhuurder.
  2. De bedrijfsactiviteit voldoet aan de milieutechnische randvoorwaarden voor de woonomgeving.
  3. Het grootste deel van uw huis (70%) moet woonruimte blijven, dus geen werkruimte worden. De werkruimte mag niet groter zijn dan 75 m2.
  4. Uw bedrijfsactiviteit heeft geen nadelige invloed op het verkeer en veroorzaakt geen parkeeroverlast.
  5. U als bewoner(s) voert de bedrijfsactiviteit zelf uit.
  6. Ondergeschikte detailhandel mag. Dat wil zeggen dat u producten mag verkopen die ondergeschikt zijn aan de bedrijfsactiviteit. Denk aan bijvoorbeeld de verkoop van haarverzorgingsproducten in een kapsalon.
  7. Als u wilt verbouwen of reclame wilt aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.
 • Bij een principeverzoek kijkt een adviseur van Team Vergunnen samen met u of uw plan aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen voldoet. U ontvangt vervolgens een advies over de haalbaarheid van uw plan. Dat is voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. U bespaart immers de kosten van een eventuele aanpassing of een negatief besluit op uw aanvraag omgevingsvergunning.

 • Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Let op: als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. Vraagt u liever schriftelijk een omgevingsvergunning aan? Ook dat kan via het Omgevingsloket.

  Verbouwen?

  Gaat u ook een gedeelte van uw woning verbouwen tot kantoor of bedrijfsruimte? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vergunning kunt u aanvragen bij team Vergunnen WABO, Veiligheid en Leefbaarheid.

  Reclame aanbrengen

  Wilt u gevelreclame, handelsreclame, lichtreclame of bijvoorbeeld een uithangbord? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. In Maastricht staan de regels voor het voeren van reclame in de Welstandsnota 'maatwerk in kwaliteit' en in het aanvullende voorbeeldenboek. Voor reclame aan de gevel of reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg betaalt u reclamebelasting

  Let op: voor de behandeling van een principeverzoek of overige (omgevings)vergunningen worden legeskosten berekend.  De behandelende adviseur van Team Vergunnen kan u hierover informeren.