Evenement organiseren, melding en vergunning

Aanpak

U wilt een evenement organiseren? Wat moet u dan doen?

 • Bij een klein evenement hoeft u alleen een melding te doen
 • Voor grotere evenementen en evenementen in het centrum van Maastricht moet u meestal een evenementenvergunning aanvragen
 • Besloten evenementen (bruiloften, communies, jubilea en dergelijke) zijn niet toegestaan in de openbare ruimte

Klein evenement melden
Een klein evenement zoals een buurtfeest, straatfeest of een rommelmarkt, moet u meestal melden. Het melden is met name bedoeld voor het gebied buiten de singels (de binnenstad). U kunt een klein evenement gratis online melden met DigiD of met eHerkenning. Of download het formulier kleinschalig evenement. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw melding. Wij kunnen uw melding ook afkeuren. Bijvoorbeeld als blijkt dat u toch een evenementenvergunning nodig hebt. Of als er redenen zijn om het evenement niet door te laten gaan.

Evenementenvergunning
Als u een van de vragen in het meldingsformulier met 'nee' moet beantwoorden, dan hebt u een evenementenvergunning nodig. U kunt een

evenementenvergunning online aanvragen met DigiD
evenementenvergunning online aanvragen met eHerkenning
evenementenvergunning aanvragen via een invulbaar aanvraagformulier

Beschrijving

Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Ze brengen leven in de brouwerij, zorgen voor extra bestedingen bij winkels en horeca en voor werkgelegenheid. Het stadsbestuur wil graag balans aanbrengen tussen de positieve effecten (amusement, bestedingen, versterking stadsimago) en de leefbaarheid van de stad. Daarom is er een jaarprogramma evenementen.

Jaarprogramma evenementen
In het jaarprogramma evenementen staan de data en locaties van evenementen die het komende jaar in Maastricht plaatsvinden. Evenementen die in het jaarprogramma zijn opgenomen, hebben voorrang op overige evenementen. Het jaarprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. 

Wilt u uw evenement aanmelden voor het jaarprogramma? Doe dat dan bij voorkeur vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaarprogramma. Na 15 september kunt u uw evenement voor het jaar erna nog wel doorgeven, maar kan geen voorrang meer worden verleend. U moet zich dan schikken naar hetgeen al op het jaarprogramma staat.

Evenement aanmelden voor jaarprogramma 2019

Evenement aanmelden voor jaarprogramma 2020

Meldingsplicht inpandige evenementen

Inpandige evenementen moet u minimaal vier weken vooraf melden met DigiD of zonder DigiD als:

 • het om een inrichting gaat, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer
 • er minimaal 500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn

Praktische informatie

Kijk voor praktische informatie over het organiseren van een evenement op www.evenementenhelpdesk.nl. Op die website staan nuttige tips om een evenement goed en veilig te organiseren. Let op: de informatie op die website kan afwijken van het Maastrichtse evenementenbeleid. Hebt u vragen over het organiseren van een evenement in Maastricht of zoekt u nog een geschikte datum of locatie voor uw evenement? Neem vrijblijvend contact met ons op via evenementen@maastricht.nl.

Locatie

Bent u nog op zoek naar een passende locatie? Kijk dan onder Overige in de betreffende locatiematrix of vraag ons via evenementen@maastricht.nl om advies. Wilt u een evenement voor maximaal 500 bezoekers organiseren binnen de meldingsmogelijkheden (dus zonder vergunning)? Dan kunt u daarvoor in Maastricht gebruikmaken van twee experimenteerlocaties. Gebruik hiervoor het formulier kleinschalig evenement op experimenteerlocatie.

Bibob-quickscan

Bij de aanvraag van vergunningen kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. De gemeente checkt uw achtergrond en die van uw bedrijf en kan zo voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Op basis van een Bibob-quickscan krijgen wij inzicht in de financiering van uw evenement en bepalen we of volledige Bibob-toetsing nodig is. De gemeente kan de vergunning op basis van de Bibob-quickscan weigeren of intrekken.

U moet een Bibob-quickscanformulier invullen als:

 • het evenement € 50.000 of meer kost
 • zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) betrokken zijn bij de organisatie
 • u een vechtsportwedstrijd of -gala organiseert

Stuur het ingevulde Bibob-quickscanformulier en de gevraagde documenten mee met uw aanvraag voor een vergunning. Meer over de Wet Bibob.

Andere vergunning

Het is mogelijk dat u naast / in plaats van de evenementenvergunning /-melding nog andere vergunningen/ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld:

Voorwaarden

Aan een evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden. U dient die strikt na te leven. Voor een melding klein evenement gelden algemene regels. Check de Voorschriften kleinschalige evenementen (PDF).

Termijn

Uw evenementvergunning moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement indienen. Een melding klein evenement moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement doorgeven. Zorg voor beiden dat u op tijd bent met uw aanvraag /melding.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Een evenementenvergunning kost:

 • € 83,40 bij een digitale aanvraag
 • € 91,70 per post

Komen er meer dan 500 bezoekers of duurt het evenement 3 dagen of langer? Dan betaalt u:

 • € 124,50 bij een digitale aanvraag
 • € 136,95 bij een aanvraag per post

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, aangezien de kosten gelden voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Verder worden er voor bijvoorbeeld een geluidsontheffing of een ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische drank ook leges in rekening gebracht. Alle overige leges kunt u terugvinden in de legesverordening.

Voor het plaatsen van opstallen in de openbare ruimte tijdens het evenement (denk aan tenten, podia, barren etc.) worden ook precariokosten in rekening gebracht. Dit is een vastgesteld bedrag per m2 per dag, het bedrag verschilt per locatie. De precariobedragen zijn terug te vinden in de precarioverordening.