Evenement organiseren, melding en vergunning

Aanpak

U wilt een evenement organiseren? Wat moet u dan doen? Bij een klein evenement hoeft u alleen een melding te doen. Voor Als u een klein evenement wilt organiseren, moet u dit melden. Voor grotere evenementen en evenementen in het centrum van Maastricht heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Besloten evenementen (bruiloften, communies, jubilea etc) zijn niet toegestaan in de openbare ruimte.

Jaarprogramma evenementen

Het jaarprogramma geeft aan welke evenementen in het komende jaar op de verschillende locaties in de stad worden georganiseerd, en hoe lang deze plaatsvinden. Met het programma wil het stadsbestuur een balans aanbrengen tussen de positieve effecten (amusement, bestedingen, versterking imago) en de leefbaarheid van de stad. Evenementen die opgenomen zijn op het jaarprogramma hebben voorrang op overige evenementen. Het jaarprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. U kunt uw evenement voor dit programma aanmelden tot 15 september van elk jaar voorafgaand aan het jaar waarop het jaarprogramma evenementen toeziet. Het aanmelden op het jaarprogramma kan via het aanvraagformulier jaarprogramma.

Vergunning aanvragen

Als u een klein evenement wilt organiseren, moet u dit in de meeste gevallen melden. Denk bijvoorbeeld aan een straatfeest, rommelmarkt, buurtbarbecue. Het melden is met name bedoeld voor het gebied buiten de singels. U kunt een melding online doorgeven met DigiD of met eHerkenning. Of download het formulier. Binnen 10 werkdagen ontvang u een bevestiging van uw melding. Wij kunnen uw melding ook afkeuren. Bijvoorbeeld als blijkt dat u toch een vergunning nodig heeft. Of als er redenen zijn om het evenement niet door te laten gaan.

Als u een van de vragen in het meldingsformulier met 'nee' moet beantwoorden, dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u online aanvragen met DigiD, online met eHerkenning of download een invulbaar aanvraagformulier.

De stad kent twee aangewezen experimenteerlocaties waar de mogelijkheid bestaat om een evenement te organiseren voor maximaal 500 bezoekers binnen de meldingsmogelijkheden. Gebruik hiervoor het formulier 'kleinschalig evenement op experimenteerlocatie'.

Meldingsplicht inpandige evenementen

In de volgende gevallen moet u een evenement binnen een inrichting melden:

 • Als het om een inrichting gaat, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer
 • Er minimaal 500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn

U moet dit ten minste vier weken voorafgaand aan het evenement melden via het meldingsformulier 

Praktische informatie

Voor praktische informatie over het organiseren van een evenement verwijzen wij u naar www.evenementenhelpdesk.nl. Op deze website staan nuttige tips om een evenement goed en veilig te organiseren. Let op: de informatie op deze site kan afwijken van het Maastrichtse evenementenbeleid. Heeft u vragen over het organiseren van een evenement in Maastricht, stel ze via evenementen@maastricht.nl.

https://webmail.spzl.nl/owa/redir.aspx?C=kkZGboxzjdD_RTJxYcwMLR7DF7XP5fWn3BJAEQwqLSHqkShomuHVCA..&URL=mailto%3aevenementen%40maastricht.nl

Termijnen

Uw evenementvergunning moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement indienen. Een melding klein evenement moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement doorgeven. Zorg voor beiden dat u op tijd bent met uw aanvraag /melding.

Locatie

Bent u nog op zoek naar een passende locatie? Kijk dan onder overige  in de betreffende locatiematrix of vraag team evenementen om advies.

Bibob-quickscan

In sommige gevallen dient een Bibob-quickscan uitgevoerd te worden. Wij onderzoeken de kosten van uw evenement aan de hand van de belastingmaatregelen en eventueel aanvullende extra kosten/maatregelen. Na de Bibob-quickplan kunnen wij indien nodig een volledige Bibob-toetsing uitvoeren.

U moet een Bibob-quickscan invullen in de volgende gevallen:

 • het evenement € 50.000 of meer kost
 • zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) betrokken zijn bij de organisatie
 • u een vechtsportwedstrijd of -gala organiseert

Stuur het ingevulde quickscan-formulier en de gevraagde documenten mee met uw aanvraag voor een vergunning. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op deze pagina.

Andere vergunning

Het is mogelijk dat u naast / in plaats van de evenementenvergunning /-melding nog andere vergunningen/ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken;
 • Een geluidontheffing als u (muziek)geluid wilt produceren;
 • Een loterijvergunning als een loterij wilt organiseren;
 • Een verklaring van geen bezwaar als u een wielertoertocht wilt organiseren;
 • Een optochtvergunning als u een optocht wilt organiseren.
 • Een melding brandveilig gebruik

Adviesgesprek

Heeft u een complexere aanvraag of bent u nog op zoek naar een geschikte datum of locatie? Neem dan vrijblijvend contact op voor met een van onze medewerkers van team evenementen via evenementen@maastricht.nl.

Formulieren

Voorwaarden

Aan een evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden. U dient de gestelde voorschriften strikt na te leven. Voor een melding klein evenement gelden algemene regels, deze kunt u terugvinden onder het kopje ‘formulieren’.

Meldplicht inpandige evenementen

In de volgende gevallen moet u een evenement binnen een inrichting melden:

 • Als het om een inrichting gaat, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer
 • Er minimaal 500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn

U moet dit ten minste vier weken voorafgaand aan het evenement melden via het meldingsformulier.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Gemeente Maastricht - Team Evenementen

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Een evenementenvergunning kost:

 • € 83,40 bij een digitale aanvraag
 • € 91,70 per post

Komen er meer dan 500 bezoekers of duurt het evenement 3 dagen of langer? Dan betaalt u:

 • € 124,50 bij een digitale aanvraag
 • € 136,95 bij een aanvraag per post

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen, aangezien de kosten gelden voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Verder worden er voor bijvoorbeeld een geluidsontheffing of een ontheffing voor het schenken van zwakalcoholische drank ook leges in rekening gebracht. Alle overige leges kunt u terugvinden in de legesverordening.

Voor het plaatsen van opstallen in de openbare ruimte tijdens het evenement (denk aan tenten, podia, barren etc.) worden ook precariokosten in rekening gebracht. Dit is een vastgesteld bedrag per m2 per dag, het bedrag verschilt per locatie. De precariobedragen zijn terug te vinden in de precarioverordening.