Verhuizen

Verhuizing doorgeven

Beschrijving

Het maakt een verschil of u binnen Nederland (NL) verhuist, of dat u van of naar het buitenland verhuist. De informatie voor het verhuizen binnen NL vindt u op deze pagina. Wilt u:

U gaat vanuit een andere Nederlandse gemeente verhuizen naar de gemeente Maastricht of u verhuist binnen de gemeente Maastricht. 

Dan kunt u uw verhuizing online doorgeven met DigiD. Dit kan vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. De datum die u op uw aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas na vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Geeft u een datum in de toekomst door, houd er dan rekening mee dat de verwerking niet eerder start dan die dag.

U hoeft de verhuizing alleen door te geven aan de gemeente waar u gaat of blijft wonen. Komt u vanuit een andere gemeente in Maastricht wonen? Dan wordt u automatisch (na verwerking van de aangifte) uitgeschreven bij de gemeente waar u woonde.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Parkeervergunning en verhuizing
Heeft u een parkeervergunning en verhuist u binnen uw huidige parkeersector? Dan blijft uw vergunning gewoon geldig. Verhuist u naar een andere parkeersector? Dan moet u de vergunning opzeggen en eventueel een nieuwe aanvragen.

Hond
Heeft u een hond en verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de hondenbelasting. Meld uw verhuizing bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Verhuist u binnen Maastricht? Dan hoeft u dit niet te melden bij de BsGW.

Voorwaarden

Wie mag een verhuizing doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders die samenwonen en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator als u onder curatele bent gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten