Verhuizen

doorgeven

Beschrijving

Het maakt een verschil of u binnen Nederland (NL) verhuist, of dat u van of naar het buitenland verhuist. De informatie voor het verhuizen binnen NL vindt u op deze pagina. Wilt u:

U gaat vanuit een andere Nederlandse gemeente verhuizen naar de gemeente Maastricht of u verhuist binnen de gemeente Maastricht. 

Dan kunt u uw verhuizing online doorgeven met DigiD. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuisdatum of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op uw aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas na vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Verhuizing doorgeven

Voorwaarden

Wie mag een verhuizing doorgeven?

  • uzelf, als u 16 jaar bent of ouder
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • door een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders die samenwonen en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator als u onder curatele bent gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten