Verhuizen

doorgeven

Let op

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Ga dan naar de pagina Hervestiging vanuit het buitenland. Of naar de pagina Eerste inschrijving in Nederland.

Aanpak

Uw verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven met DigiD

Wat gebeurt er nadat ik mijn verhuizing heb doorgegeven?

Uw verhuizing wordt op de ingangsdatum verwerkt in het systeem. Komt u vanuit een andere gemeente in Maastricht wonen, dan wordt u automatisch uitgeschreven bij de andere gemeente. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een brief ter bevestiging.

Wij geven uw verhuizing aan verschillende instanties door, zoals:

 • Belastingdienst
 • Zorgverzekeraar
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Pensioenfonds

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u precies wie er wel of geen toegang heeft tot uw gegevens uit de BRP.

 

U kunt uw verhuizing ook doorgeven bij het Gemeenteloket. Maak hiervoor een afspraak met DigiD

   

   

   

Beschrijving

Een verhuizing moet u doorgeven bij de gemeente waar u gaat wonen. Verhuist u binnen de gemeente? Dan moet u dit ook doorgeven.

Formulieren

Voorwaarden

Wie mag een verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar bent of ouder
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • door een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouders die samenwonen en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
 • de curator als u onder curatele bent gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen