Verhuizen binnen of naar Maastricht

U gaat verhuizen. U woont nu al in Maastricht en verhuist binnen de stad. Of u komt vanuit een andere Nederlandse gemeente in Maastricht wonen. Geef uw verhuizing gratis en online aan ons door. Vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing.

Verhuizing doorgeven

Binnen of naar Maastricht

Blijf op deze pagina. U kunt uw verhuizing online doorgeven met DigiD. Komt u vanuit een andere Nederlandse gemeente in Maastricht wonen? Dan wordt u daar automatisch uitgeschreven.

Naar een andere gemeente in Nederland

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u vandaan komt. 

Naar het buitenland

U verhuist vanuit Maastricht naar het buitenland. Lees op onze pagina Verhuizen naar het buitenland wat u moet regelen en geef uw emigratie aan ons door. 

Vanuit het buitenland naar Maastricht

U verhuist vanuit het buitenland naar Maastricht. Ga naar onze pagina Verhuizen vanuit het buitenland.

Wanneer verhuizing doorgeven?

U kunt uw verhuizing gratis doorgeven. 

 • Doe dit vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. 
 • De datum die u op uw aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. 
 • Geeft u de verhuizing pas na 5 dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. 
 • Geeft u een datum in de toekomst door? Houd er dan rekening mee dat de verwerking niet eerder start dan die dag.

Verhuizing doorgeven met DigiD mislukt?

Soms lukt het niet om uw verhuizing online met DigiD te melden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een codering op het nieuwe adres. U kunt uw verhuizing dan zonder DigiD melden (zie uitklapmenu onderaan deze pagina). 

Video: hoe geeft u uw verhuizing door?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouders die samenwonen en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator als u onder curatele bent gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk voor meer informatie op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Heeft u een parkeervergunning? Dan moet u de vergunning opzeggen en eventueel een nieuwe parkeervergunning aanvragen. Zelfs als uw binnen uw huidige parkeersector verhuist. De aanvraag zal opnieuw getoetst worden.

  U kunt uw parkeervergunning maximaal 7 dagen voorafgaand aan de verhuizing opzeggen.

 • Hebt u een hond en verhuist u naar een andere gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de hondenbelasting. Meld uw verhuizing bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Verhuist u binnen Maastricht? Dan hoeft u dit niet te melden.

 • DigiD aanvragen 

  Voor een snelle verwerking van uw nieuwe adres, kunt u het beste online uw verhuizing doorgeven. DigiD aanvragen is gratis. 

  Zonder DigiD verhuizing doorgeven

  Zonder DigiD kunt u uw verhuizing alleen per mail of post aan ons doorgeven. 

  • Download het aangifteformulier verhuizing, vul het in onderteken het. 
  • Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. 
  • Verhuist u naar een huurwoning? Maak dan ook een kopie van het volledige huurcontract (ondertekend door u en de verhuurder).
  • Mail de documenten naar post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl) of stuur ze per post naar:
   Gemeente Maastricht 
   GemeenteLoket
   Postbus 1992
   6201 BZ Maastricht
  • U ontvangt een bevestiging van uw verhuizing binnen 4 weken na de door u vermelde verhuisdatum. Wij sturen de brief naar uw nieuwe adres.