Woonbeleid

Maastricht wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een veilige stad met voldoende huur- en koopwoningen in alle prijsklassen verspreid over de stad. Met woningen die duurzaam zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en de energiekosten laag te houden. En waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zelfs als hun gezondheid of mobiliteit verslechtert. Een prettige plek om in te wonen, te werken en te ontspannen.

Het woonbeleid bestaat uit regels voor het bouwen van woningen, de opkoopbescherming en financiële regelingen. Ook vindt u op deze pagina een aantal veelgestelde vragen over wonen.

Regels voor het bouwen van (studenten)woningen

Ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen moeten zich aan een aantal afspraken en regels houden als ze in Maastricht woningen bouwen. Die staan beschreven in:

Ook zijn er specifieke regels voor het toevoegen van woningen voor studenten. Deze regels vindt u via de volgende links:

Opkoopbescherming vanaf 1 oktober 2022

Met de opkoopbescherming mag u een bestaande betaalbare woning alleen nog verhuren onder bepaalde voorwaarden. U heeft ook een vergunning nodig. De eigenaar van de woning moet deze vergunning aanvragen.

Financiële regelingen

 • De Provincie Limburg biedt de Lening Duurzaam Thuis  aan. Die lening moedigt u aan uw woning te verduurzamen en zo in te richten of te bouwen dat uw woning geschikt is voor elke levensfase.
 • Voor starters heeft de gemeente Maastricht de starterslening.
 • Daarnaast biedt de gemeente een subsidie aan voor groepen bewoners die samen een woningbouwproject willen opzetten (zelfbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Deze subsidie heet de Regeling Stimulering Vraaggericht Bouwen 2021. Bij CPO ontwikkelt een groep inwoners samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk). 

Vragen en antwoorden

 • Huren

  Bent u op zoek naar een huurwoning? Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u zich inschrijven bij Thuis in Limburg. Vanaf dat moment bouwt u inschrijftijd op. Het is slim om u al jong in te schrijven. Sommige woningen worden aangeboden met een loting. Dan maakt u ook kans als u maar kort ingeschreven staat.

  Heeft u dringend een woning nodig? Dan kunt u een woning met urgentie aanvragen. Verdient u te veel voor een sociale huurwoning? Er zijn ook verschillende verhuurders in de vrije sector actief in Maastricht.

  Kopen

  Wilt u niet huren, maar een woning kopen? Starters op de woningmarkt kunnen gebruikmaken van de starterslening.

 • Studenten die op zoek zijn naar een woning kunnen gebruikmaken van Maastricht Housing. Maastricht University geeft ook informatie en tips over het vinden van woonruimte.

 • Meld dit aan de gemeente of ga via Buurtbemiddeling Maastricht het gesprek aan met de mensen die zorgen voor de overlast.

 • Bij conflicten tussen huurders en verhuurders kunnen huurders het Meldpunt Goed Verhuurderschap inschakelen.

 • Bespaartips en (financiële) ondersteuningsmogelijkheden kunt u vinden op Energiekosten | Gemeente Maastricht

 • Meer informatie vindt u in het Raadsdossier Wonen.

foto van huizen in de wijk Boschpoort